รถเทรลเลอร์โลวเบท (Lowbed Trailer)

  • รถเทรลเลอร์โลวเบท 22 ล้อ 3 เพลา พื้นที่บรรทุกกว้าง (3.20 ม. ยาว 9.5 ม. สูง 1.10 ม.) " รับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 29 ตัน "
  • รถเทรลเลอร์โลวเบท 22 ล้อ 3 เพลา พื้นที่บรรทุกกว้าง (2.50 ม. ยาว 12 ม. สูง 1.50 ม.)
  • รถเทรลเลอร์เรียบ 22 ล้อ 4 เพลา พื้นที่บรรทุกกว้าง (2.50 ม. ยาว 12 ม. สูง 1.50 ม.)

งานขนย้ายเครื่องจักร สำหรับโครงการรถไฟฟ้า ด้วยรถเทรลเลอร์โลวเบท 3เพลา และ 4เพลา ความยาว 16 เมตร พร้อมรถเครน 80ตัน

รถเทรลเลอร์โลวเบท รับจ้าง รังสิต


รถเทรลเลอร์โลวเบท ขนย้ายโครงสร้างเหล็ก

เช่ารถเทรลเลอร์ สมุทรปราการ


รถเทรลเลอร์พื้นเรียน 4 เพลา ขนย้ายรถเครน

รถเทรลเลอร์ 4 เพลาขนย้านรถเครนล้อยาง


ผลงานเพิ่มเติม

ให้เช่ารถเทรลเลอร์ ราคา


เช่ารถเทรลเลอร์ สระบุรี


เช่ารถเทรลเลอร์ ระยอง